Synergie

De leden van de groep geloven in het principe van synergie, waarbij het effect van de samenwerking groter is dan dat elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.